Rádce s výběrem

Rádce s výběrem

Sepsali jsme pro Vás důležité aspekty při výběru odpadní jímky a retenční nádrže dešťové vody:

 

Vyrábíme tři typy odpadních jímek, retenčních nádrží a šachet

1. Pro obetonování – nádrže, jímky a šachty se obetonují zavlhlým betonem ze všech stran (základní betonové lože, plášť, horní víko), jsou určeny do míst, kde se jímka, nádrž usazuje hlouběji pod terén více než 30 cm, do pojezdových ploch nebo do 2m od pojezdových ploch. Doporučuje se do podloží svyšším statickým zatížením, například při umístění jímky do svahu nebo do skalnatého terénu. Při obetonování je nutno jímku, nádrž postupně dopouštět vodou, tak aby došlo k vyrovnání tlaků. U vrchní desky je nutné podepření stropu před dopouštěním vody.

Jímky, nádrže, šachty pro obetonování, není možné umístit do jílovitého podloží, nebo tam, kde je vysoká hladina spodní vody.

2Samonosné – samonosné nádrže, jímky a šachty se ukládají na zhotovenou betonovou desku, dále je nádrž možné obsypat zeminou. Zásyp je povolen pouze ve výši 30 cm, níže pod horizontem hrozí poškození nádrže. Samonosné nádrže, jímky a šachty, jsou pouze pochozí. Při obsypávání je nutno jímku, nádrž postupně dopouštět vodou, tak aby došlo k vyrovnání tlaků. Při prvotním obsypu, po samovolném sednutí zeminy je možno jímku, nádrž šachtu vypustit.

Jímky, nádrže, šachty samonosné není možné umístit do jílovitého podloží, nebo tam, kde je vysoká hladina spodní vody. 

3. Dvouplášťové – dvouplášťové nádrže, jímky a šachty se ukládají na zhotovenou betonovou desku, dále se zavlhlým betonem vybetonuje mezipláští jímky, nádrže, šachty a zhotoví se horní betonová deska. Při betonování je nutno jímku, nádrž postupně dopouštět vodou, aby došlo k vyrovnání tlaků. U vrchní desky je nutné podepření stropu před dopouštěním vody.


Dvouplášťové jímky, nádrže a šachty se používají do jílovitého podloží, nebo tam, kde je vysoká hladina spodní vody.

 

Spodní vody a jílovité podloží

Jímky, nádrže a šachty pro obetonování :
I pokud zvolíte nádrž, jímku či šachtu pouze pro obetonování či samonosnou a budete ji chtít usadit do lokality se spodní vodou či jílovitého podloží dojde k následujícím problémům:
- spodní vody se vždy protlačí mezi beton, obsypanou zeminu a plášť jímky, nádrže, šachty a tlak vody začne nádrž deformovat. Tlak vody působí do stěn jímky, nádrže, šachty a snaží se jímku, nádrž, šachtu tlačit ze země a tím dojde k její deformaci.
- pokud přijdou přívalové deště, voda se vždy bude stahovat kolem jímky, nádrže a šachty, kde byla kopaná díra pro usazení a voda začne působit tlakem na jímku, nádrž šachtu stejným způsobem, jako kdyby tam byla spodní voda, jelikož se voda kvůli jílu nemůže vsakovat do okolní zeminy. Pokud by byla jímka, nádrž, šachta vypuštěná a přijde přívalový déšť, než se nádrž dopustí, aby byly tlaky okolních vod a vody v nádrži vyrovnány, dojde k deformaci jímky, nádrže šachty tlakem vody.

Dvouplášťové nádrže, jímky, šachty:
U dvouplášťových nádrží, jímek či šachet, které mají vybetonované mezipláští se tlaky spodních vod, či okolních vod, které se z důvodu jílu nemají kam vsakovat a působí na vnější plášť, který je zapřený o beton a takto nedojde k porušení vnitřního pláště. Díky naddimenzování betonu v mezipláští a horní betonové desky není možné, aby okolní voda jímku, nádrž šachtu vytlačila ze země ven i kdyby byla jímka, nádrž šachta prázdná.

Odpadní jímky:
Vzhledem k tomu, že odpadní potrubí pro napojení do jímky, převážně bývá pod úrovní terénu cca 50-80 cm, dále dle délky spádu k místu uložení jímky se dostáváme čím dál hlouběji pod úroveň terénu, proto se převážně používají u odpadních jímek varianty pro obetonování (obsypání zavlhlým betonem), které je možno uložit hlouběji pod úroveň terénu.
Při výskytu spodních vod či jílu je nutno volit variantu dvouplášťovou.

Retenční nádrže dešťových vod:
Retenční nádrže na dešťovou vodu standardně nemusíme ukládat tak hluboko pod terén vůči spádu svodu z okapů, je tedy možné volit variantu samonosných produktů. Je však důležité brát v potaz, aby tyto samonosné jímky, nádrže byly uloženy do míst, kde se nebude pojíždět automobilem či v jejich těsné blízkosti. Samonosné produkty jsou pouze pochozí.
Při výskytu spodních vod či jílu je nutné volit variantu dvouplášťovou.

 

Pevné betonové podloží pod každou nádrží, jímkou a šachtou
Pod každou nádrží, jímkou a šachtou je nutné zhotovit základní betonovou desku, aby nádrž, jímka nebo šachta stála na pevném podloží a nemohlo v zemi dojít k pohybu, vzhledem k okolním vlivům. Pokud by nebyla zhotovená základní betonová deska (pevné podloží), došlo by k pohybu nádrže, jímky a šachty v zemi. Dále dojde k porušení přívodního, přepadového potrubí či napojených rozvodů pro vodu do nádrže či jímky a náklady na tyto opravy jsou poté v řádech desetitisíců korun (vykopat nádrž, zhotovit betonový podklad, při poškození nádrže, usazeninové nádrže či jímky). Není proto možné tyto produkty usadit pouze na zhutněné podloží, jelikož vždy časem dojde k pohybu v zemi.

Usazení nádrže, jímky nebo šachty se provádí dle montážního návodu, který je součástí každé dodávky našich produktů.

 

Pro více informací o výběru produktů nás kontaktujte na uvedených e-mailech či telefonních kontaktech.