Rádce s výběrem

Sepsali jsme pro Vás důležité aspekty při výběru odpadní jímky a retenční nádrže dešťové vody

Nabízíme tři typy odpadních jímek, retenčních nádrží a šachet


1. Pro obetonování
 
– kompletně se jímky, nádrže a šachty obetonují (základní betonová deska, betonáž pláště, horní betonová deska), jsou určeny do míst, kde se jímka, nádrž usazuje hlouběji pod terén více než 30-40 cm, do pojezdových ploch nebo do 2m od pojezdových ploch. V případě že přes jímku, nádrž chcete pojíždět automobilem, je nutné nechat zhotovit statický výpočet pro sílu obetonování. Síla betonování je závislá na tom, jakým autem se bude přejíždět přes jímku a jak vysoký zásyp nebo jakou zeminou bude jímka, nádrž, šachta zasypána. Při obetonování je nutno jímku, nádrž postupně dopouštět vodou, tak aby došlo k vyrovnání tlaků. U vrchní desky je nutné podepření stropu před dopouštění vody.

Jímky, nádrže, šachty pro obetonování, není možné umístit do lokalit se spodní vodou či jílovitého podloží.

2. Samonosné – Samonosné nádrže, jímky a šachty se ukládají na zhotovenou betonovou desku, dále je nádrž možné obsypat zeminou. Maximální zásyp na nádrž, jímku, šachtu je povolen ve výši 30 cm zeminou, samonosné nádrže, jímky a šachty, jsou pouze pochozí. Při obsypávání je nutno jímku, nádrž postupně dopouštět vodou, tak aby došlo k vyrovnání tlaků. Při prvotním obsypu, po samovolném sednutí zeminy je možno jímku, nádrž šachtu vypustit.

Jímky, nádrže, šachty samonosné není možné umístit do lokalit se spodní vodou či jílovitého podloží

3. Dvouplášťové – Dvouplášťové jímky, nádrže a šachty se ukládají na zhotovenou betonovou desku, dále se zavlhlým betonem vybetonuje mezipláští jímky, nádrže, šachty a zhotoví se horní betonová deska. V případě, že přes jímku, nádrž chcete pojíždět automobilem, je nutné nechat zhotovit statický výpočet pro sílu obetonování. Síla betonování je závislá na tom, jakým autem se bude přejíždět přes jímku, jak vysoký a jakou zeminou bude jímka, nádrž, šachta zasypána. Při betonování mezipláští je nutno jímku, nádrž postupně dopouštět vodou, aby došlo k vyrovnání tlaků. U vrchní desky je nutné podepření stropu před dopouštění vody.


Dvouplášťové jímky, nádrže a šachty jsou určeny do lokalit se spodní vodou a jílovitého podloží.

Pevné betonové podloží pod každou jímkou, nádrží a šachtou
Pod každou nádrží, jímkou a šachtou je nutné zhotovit základní betonovou desku, aby nádrž, jímka, šachta stála na pevném podloží a nemohlo v zemi dojít k pohybu, vzhledem k okolním vlivům. Pokud by nebyla zhotovená základní betonová deska (pevné podloží), došlo by k pohybu jímky, nádrže v zemi. Dále dojde k porušení přívodního, přepadového potrubí či napojených rozvodů pro vodu do nádrže či jímky a náklady na tyto opravy jsou poté v řádech desetitisíců korun (vykopat nádrž, zhotovit betonový podklad, při poškození nádrže, usazeninové nádrže či jímky). Není proto možné tyto produkty usadit pouze na zhutněné podloží, jelikož vždy časem dojde k pohybu v zemi.

Spodní vody a jílovité podloží

Jímky, nádrže a šachty pro obetonování :
I pokud zvolíte jímku, nádrž, šachtu pouze pro obetonování či samonosnou a budete ji chtít usadit do lokality se spodní vodou či jílovitého podloží dojde k následujícím problémům:

  • spodní vody se vždy protlačí mezi beton, obsypanou zeminu a plášť jímky, nádrže, šachty a tlak vody začne nádrž deformovat. Tlak vody působí do stěn jímky, nádrže, šachty a snaží se jímku, nádrž, šachtu tlačit ze země a tím dojde k její deformaci.
  • pokud přijdou přívalové deště, voda se vždy bude stahovat kolem jímky, nádrže a šachty, kde byla kopaná díra pro usazení a voda začne působit tlakem na jímku, nádrž šachtu stejným způsobem, jako kdyby tam byla spodní voda, jelikož se voda kvůli jílu nemůže vsakovat do okolní zeminy. Pokud by byla jímka, nádrž, šachta vypuštěná a přijde přívalový déšť, než se nádrž dopustí, aby byly tlaky okolních vod a vody v nádrži vyrovnány, dojde k deformaci jímky, nádrže šachty tlakem vody.

Dvouplášťové nádrže, jímky, šachty:
U dvouplášťových nádrží, které mají vybetonované mezipláští se tlaky spodních vod, či okolních vod, které se z důvodu jílu nemají kam vsakovat a působí na vnější plášť, který je zapřený o beton a takto nedojde k porušení vnitřního pláště. Díky naddimenzování betonu v mezipláští a horní betonové desky není možné, aby okolní voda jímku, nádrž šachtu vytlačila ze země ven i kdyby byla jímka, nádrž šachta prázdná.

Odpadní jímky:
Vzhledem k tomu, že odpadní potrubí pro napojení do jímky, převážně bývá pod úrovní terénu cca 50-80 cm, dále dle délky spádu k místu uložení jímky se dostáváme čím dál hlouběji pod úroveň terénu, proto se převážně používají u odpadních jímek varianty pro obetonování (obsypání zavlhlým betonem), které je možno uložit hlouběji pod úroveň terénu. Při výskytu spodních vod či jílu je nutno volit variantu dvouplášťovou.

Retenční nádrže dešťových vod:
Retenční nádrže na dešťovou vodu standardně nemusíme ukládat tak hluboko pod terén vůči spádu svodu z okapů, je tedy možné volit variantu samonosných produktů. Je však důležité brát v potaz, aby tyto samonosné jímky, nádrže byly uloženy do míst, kde se nebude pojíždět automobilem či v jejich těsné blízkosti. Samonosné produkty jsou pouze pochozí. Při výskytu spodních vod či jílu je nutné volit variantu dvouplášťovou.

Usazení jímky, nádrže, šachty se provádí dle montážního návodu, který je součástí každé dodávky našich produktů.

Pro více informací o výběru produktů nás kontaktujte na uvedených e-mailech či telefonních kontaktech.