Domovní ČOV Aquatec

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) řady AQUATEC - AT jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 30 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Čistírny AQAUTEC plně nahrazují překonané septiky a žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu ze sociálního zařízení, koupelen, kuchyní, ale také z automatické pračky, myčky na nádobí atd. Pouze kuchyňské drtiče odpadu nelze doporučit v kombinaci s domovní čistírnou, neboť jejich používáním dochází k enormnímu zvýšení látkového zatížení ČOV. Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.

 


Popis technologie - EUROcertifikát

Biologické čistírny AQUATEC řady AT využívají progresivní technologii USBF v kombinaci s technologií VFL, kde vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jediné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, které spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, procesy nitrifikační) a také k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s technologií USBF mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru podobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je díky recirkulaci vracen zpět na začátek čistícího procesu. U čistíren řady AQUATEC není nutná žádná předřazená vyrovnávací nádrž ani ke své funkci nepotřebují žádné dávkování chemikálií nebo přitápění v zimních měsících pro zachování čistící účinnosti. K provozu čistíren AQUATEC je zapotřebí pouze malé membránové dmychadlo vhánějící stlačený vzduch do rozvodnice (5), která následně reguluje přísun kyslíku do jednotlivých technologických částí a současně zajišťuje recirkulaci aktivační směsi. Chod membránového dmychadla lze regulovat pomocí mikroprocesorové řídící jednotky, která umožňuje čistírně pracovat v různých režimech podle skutečného zatížení a rozlišit tak např. běžný provoz od víkendového nebo lze nastavit úsporný režim provozu ČOV během dovolené apod. Tato řídící jednotka je zvláště vhodná pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku. Pro informaci, dmychadlo použité u typu AT6 má max. příkon 64W, tzn. že měsíční náklady na provoz ČOV je cca 100 Kč.

Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru - Denitrifikace (1), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky i pro biologické odbourávání fosforu. V této části zároveň dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkládání tuhého znečištění. Jedná se o technologii VFL firmy Aquatec. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru - Aktivace (2), kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránové dmychadlo, které je umístěno mimo biologický reaktor, předevěím kvůli jeho životnosti. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy u dna nádrže.

Dalším stupněm čištění je Separace (3). Jedná se o technologii USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Přečištěná voda odtéká pryč ze systému akumulačním zařízením na odtoku a odsazený aktivovaný kal se vrací (recirkuluje) na začátek procesu přečerpáváním ze dna separačního prostoru především do neprovzdušňovaného prostoru Denitrifikace (1) a částečně také do provzdušňovaného prostoru Aktivace (2). Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontováno akumulační zařízení(4), které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod. Parametry vyčištěné vody na odtoku s velkou rezervou splňují limity Nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb., které stanovuje ukazatele přípustného stupně znečištění vod. Čistící účinek čistíren s technologií USBF je podle ukazatele BSK5 97,2 %, ChSK 93,6 %, NL 97,1 %, N-NH4 99,4 %, Nc = 76,0 %, Pc = 80,2 %.

Čistírny AQUATEC řady AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testu účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3 byl čistírnám vystaven EUROcertifikát CE.

To znamená, že u těchto čistíren není zapotřebí stavební povolení k instalaci ČOV, ale stačí pouze ohláška. Tím však neodpadá povinnost vyřídit si povolení na vypouštění přečištěné vody z ČOV do vodoteče, vsaku nebo do dešťové kanalizace. Čistírny odpadních vod řady AQUATEC jsou schválená typová zařízení, které prokázaly účinnost čištění při zátěžových testech na zkušebně a proto se u tohoto typu ČOV nepožadují dodatečné rozbory vzorků během provozu, tak jako u necertifikovaných ČOV.

Stránka 1 z 1 - 8 položek celkem
AT 6
37 900 Kč bez DPH
45 859 Kč

Určeno pro 2-5 osob

Kód: COV-AT-6
AT 8
42 900 Kč bez DPH
51 909 Kč

Určeno pro 3-7 osob

Kód: COV-AT-8
AT 6+ GSM
50 900 Kč bez DPH
61 589 Kč

Určeno pro 2-5 osob

Kód: COV-AT-6-PLUS GSM
AT 10
56 900 Kč bez DPH
68 849 Kč

Určeno pro kapacitu do 10 osob

Kód: COV-AT-10
AT 8+ GSM
56 900 Kč bez DPH
68 849 Kč

Určeno pro 3-7 osob

Kód: COV-AT-8-PLUS GSM
AT 12
65 900 Kč bez DPH
79 739 Kč

Určeno pro kapacitu do 12 osob

Kód: COV-AT-12
AT + 10 GSM
73 900 Kč bez DPH
89 419 Kč

Kapacita do 10 osob

Kód: COV-AT-10-PLUS GSM
AT+ 12 GSM
83 900 Kč bez DPH
101 519 Kč

Kapacita do 12 osob

Kód: COV-AT-12-PLUS GSM
18 let zkušeností
18 let zkušeností
na českém trhu
Certifikáty
Certifikáty
a veškerá dokumentace součástí
Odborné poradenství
Odborné poradenství
+420 602 479 898